Princip rada TNG DIZEL sistema

DUAL FUEL tehnologija – Ugradnja gasa u dizel motore

Dugogodišnje iskustvo u auto gas industriji sada je usmereno i prema tržištu na kome dominiraju vozila sa dizel motorima koji do sada nisu bili u fokusu interesovanja kada je u pitanju ugradnja plina i metana. U zavisnosti od godine proizvodnje i ishabanosti, dizel motori sagore oko 75% dizela dok se ostatak izbaci preko izduvnog sistema u atmosferu, a deo ostane u motoru kao čađ.

UGRADNJA GASA u dizel motore (ugradnja AUTOGASA, plina, TNG ili ugradnja metana, CNG, KPG) omogućava kontrolisano ubrizgavanje malih količina gasa (LPG/CNG) u motor putem sistema usisa vazduha, oplemenjujući proces sagorevanja dizela u cilindrima i rezultirajući potpunim sagorevanjem do 99%.

mzdizelgas ugradnja TNG u dizel motore

Ova tehnologija se naziva DUAL-FUEL tehnologija.

Gas visokog pritiska konvertuje se u reduktoru u gas niskog pritiska i u gasovitom stanju se ubrizgava u motor uz pomoć gasnih dizni koje kontroliše procesor. Dozirana količina gasa prolazi kroz crevo u usisni sistem vazduha , gde se pravi smeša vazduha i gasa. Procesor sve vreme kontroliše obrtaje motora, položaj papučice gasa, pritisak u motoru i na osnovu toga reguliše otvaranje gasnih dizni.

Sa mapom ubrizgavanja možemo odrediti idealnu količinu gasa u datom momentu. Sistem poseduje prekidač za uključenje i isključenje koji se montira u kabini, kao i zaštitni mehanizam koji štiti motor od pregrevanja. Posebno treba naglasiti da je gasni sistem potpuno nezavisan i ne zahteva nikakve modifikacije na dizel motoru. U slučaju nestanka gasa ili u slučaju kvara na gasnom sistemu motor automatski nastavlja rad na dizel.

mzdizelgas TNG dizel princip rada

Koji je princip rada TNG DIZEL sistema?

TNG DIZEL sistem ubrizgavanja je dizajniran za kontrolu snabdevanja gasom dizel motora. Ovaj sistem je baziran na standardnim komponentama kao što su rezervoar sa multiventilom, gasne cevi, brizgači i reduktor za TNG/CNG. Sistem ubrizgava gasnu fazu TNG/CNG u usisni kolektor isparavanjem u reduktoru i održava ga stabilnim u kompletnom opsegu rada motora.

TNG se u gasnoj fazi doprema do gasnih brizgača ugrađenih na motor vozila, koji ubrizgavaju gas u unutrašnjost usisnog kolektora. Brizgači se otvaraju pomoću električnog signala koji generiše elektroska kontrolna jedinica gasnog uređaja.

Primer uštede:

Cena instalacije: 4.500,00 Eur

Cena goriva: Dizel 1,4 Eur/l , TNG 0,68 Eur/l

Potrošnja Dizela: 100 km–50 litara

Godišnji troškovi Dizel + TNG: 150.000 km= 78.750,00 Eur

Godišnji troškovi Dizel: 150.000 km = 105.000,00 Eur

Godišnja ušteda: 150.000 km = 36.250,00 Eur

Prosečna ušteda: 25%