Kontakt

Za više informacija možete nas kontaktirati:

MZ Dizel-gas

Livadička 35

11409 Kovačevac Mladenovac

tel. 064 870-1201, 063 821-4733

e-mail: mzdizelgas@gmail.com